Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016

Dyrektora Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

z dnia 01 kwietnia 2016 roku 

w sprawie:

wprowadzenia Regulaminu określenia zasad korzystania z sali widowiskowej i kinowej w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy  

na podstawie §5 pkt 1 Statutu Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy zarządzam, co następuje:

 

§ 1

wprowadzam z dniem 01 kwietnia 2016 roku Regulamin określenia zasad korzystania z sali widowiskowej i kinowej w Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

  

§ 2

Traci moc Regulamin Kina w Regionalnym Centrum Kultury wprowadzony 16.01.2016 oraz Zarządzenie nr 15/07/01 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Kina w RCK w Drzewicy

 

§ 3

Niniejsze Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Załączniki: 
regulamin.docx (16.96KB)
Osoba odpowiedzialna za ten wpis: Wiktor Gruszczyński
Autor publikacji: Wiktor Gruszczyński
Data publikacji: 2016-03-29 11:05:34
Data modyfikacji: 2021-07-23 23:40:43
Liczba odsłon: 506
Pokaż rejestr zmian
DataOsoba dokonująca zmianOpis zmiany
31.03.2016 11:16:44strona została zedytowana
29.03.2016 11:05:34Wiktor Gruszczyńskistrona została dodana